Ο Μανώλης Σκουλάς από την Θεσσαλία που είναι όμως ......